Thư tín

Date: 26/02/2011

By: gallerymythuatbienhoa

Chủ đề: Qui Định về Ghi chú khi gửi hình ảnh đến phòng tranh Mini

Đề nghị với mỗi tác giả, trước khi gửi tranh nên theo Qui định như sau:
Xin viết tiếng Việt không dấu:

Ten tranh (chữ IN HOA) – tac gia – chat lieu – kich thuoc – nam
Vd:

TINH ME - Duc Thanh - go dong - 20.20 cm.
HAI CHANG - Hoang Anh - bronze - 70 cm - 1994.